• AMCO: A l'escola apostem per aquesta metodologia, ja que ens ajuda a preparar a l'alumnat pel món global on vivim. A més, potenciem les habilitats comunicatives de l'anglès i el respecte i l'estima per a totes les cultures.
  • Jump Math: Mitjançant aquesta metodologia ensenyem a entendre el per què de les matemàtiques evitant la simple mecanització. L'infant continua sent el protagonista, però de forma més autònoma.
  • Arts&Crafts: Potenciem el desenvolupament de les habilitats artístiques i creatives a través de la llengua anglesa.
  • Educació física: A partir d'aquesta assignatura les habilitats motrius, l'expressió corporal, els hàbits saludables i el joc a través de centres d'interès i gamificació.
  • Club de lectura: és una proposta creativa per potenciar i despertar l'interès per a la lectura i fomentar l'hàbit lector mitjançant diversos tallers.
  • Espais d'aprenentatges: l'objectiu d'aquests és afavorir l'aprenentatge significatiu, col·laboratiu i cooperatiu a través de diverses propostes transversals adaptades a cada etapa educativa.
  • Treball per projectes: és una manera d'abordar els continguts de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. Aquesta manera de treballar es basa en uns "imprescindibles": la globalització i la interdisciplinarietat, aprenentatge significatiu, l'alumne com a centre de l'aprenentatge i es parteix d'un repte que es resol amb un producte.