Al Col·legi Claret oferim des d'Infantil fins a Batxillerat.

Treballem compartint les evidències de la psicopedagogia, assumint les aportacions de la neurociència en la nostra acció educativa per  tal d'acompanyar l'alumnat en el seu creixement personal i l'aprenentatge.

La nostra oferta Educativa

El projecte educatiu del Claret vol facilitar a l’alumnat uns recursos acadèmics i uns valors que li pemetin ser una persona responsable, lliure, autònoma i equilibrada, capaç de construir i d’encarar el seu projecte personal de vida.

  • L'alumne és el protagonista dels seus propis aprenentatges.
     
  • Posem èmfasi a l'atenció a la diversitat, per tal que cada alumne pugui seguir el seu propi ritme i així assolir les competències. 
     
  • Potenciem l'autoconeixement, l'autoestima i l'adquisició d'habilitats socials.