Aprenem a controlar i a gestionar les nostres emocions!

Per nosaltres l'educació emocional és fonamental per tal que els infants desenvolupin l'intel·ligència emocional, perquè volem que tots els nostres alumnes siguin feliços, bones persones, segurs de si mateixos, amb autoestima, amb ideals i amb valors. Volem que al llarg dels seus anys al Claret es sentin bé amb ells mateixos i amb els altres.

A través d'activitats i jocs aprenem a identificar les emocions i a gestionar-les i a acceptar-les.

Volem arribar a l’interior de tots els infants, a les seves necessitats.

Volem arribar a l’interior de tots els infants, a les seves necessitats.

Per això treballem la capacitat per a:

  • Prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres.
  • Manejar les emocions de forma apropiada. - Autogenerar les seves emocions positives i per prevenir les negatives,...
  • Autogestionar-se personalment: autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat, capacitat per analitzar críticament les normes socials, capacitat per a buscar ajuda i recursos…
  • Afavorir i mantenir bones relacions amb altres persones. Els ajudem a la resolució dels conflictes des d'aquesta vessant, donant-los les eines per a resoldre’ls des del seu autoconeixement i amb respecte als altres facilitant el temps i l’espai per fer-ho, com per exemple al Racó de la Pau.

L’acció compartida entre famílies i escola és clau per afavorir aquest acompanyament emocional de tots els nostres infants. Ho fem de forma continuada, des del contacte diari a la porta de la classe, com en les trobades individuals o en grup-classe. Les dues videoconferències setmanals actuals de la tutora amb els nens i les nenes de la seva classe, ens està permetent apropar, encara més, la pràctica i l'enriquiment emocional dels infants a llurs famílies.