Un aprenentatge adaptat a cada alumne

Valorem les capacitats i dificultats de cada infant tenint en compte el seu nivell maduratiu i el seu bagatge.