Promovem la formació integral de l’alumnat i el preparem a participar activament en la transformació i la millora de la societat.

L’equip d’animació pastoral de l’escola setmanalment prepara les propostes del BON DIA per compartir i treballar-les amb tots els nens i les nenes en l’acollida, ja sigui només amb la nostra classe, o amb els companys del nostre curs. Treballem els valors i apropem els infants a les nostres tradicions i a les nostres festes amb alegria, tot afavorint la interioritat i la vivència personal.

A través dels valors formem persones compromeses amb el món que ens envolta i per això, al llarg de la seva escolaritat, proposem accions per afavorir que l’alumnat visqui i integri tots aquests valors (i no només que els coneguin).

La interioritat, també treballada des del Projecte d'Educació Emocional busca que els nostres infants es coneguin a ells mateixos i als altres, que s’acceptin i s’estimin. Els ajudem a donar un sentit ple a les seves experiències. Treballem els moments de reflexió personal, el silenci, la contemplació, el diàleg, la pràctica d'exercici físic,conèixer les nostres fortaleses i debilitats , la meditació i la solidaritat. Els hi donem eines de relaxació, respiració, concentració…

En definitiva, acompanyem als infants perquè adquireixin aquestes habilitats i puguin, a la llarga, aconseguir aquesta pau, serenitat i coneixement interior.