Pels més matiners

L'escola ofereix un servei d'acollida de 7:45h a 8:20h per als alumnes d'I3 fins a 6è d'Educació Primària que ho necessitin. 

Per atendre millor als nens i nenes, us oferim una proposta adequada a les diferents franges d’edat que fan ús d’aquest servei:

1. Per a l’alumnat de l’Etapa Tres-Set (des d'I3 fins a 2n d’EP) a la sala de Psicomotricitat. L’accés es farà per la porta del Parvulari (Sant Antoni Maria Claret/Nàpols). Les monitores son: l'Àngels, la Maria i la Chus. 

2. Per a l’alumnat de l’Etapa Vuit-Onze (de 3r fins a 6è d’EP) a la Biblioteca. L’accés es farà per la porta principal (Sant Antoni Maria Claret/Sicília). La monitora és la Monste.

A partir de les 8.20h. l’alumnat d’Infantil serà acompanyat per la monitora fins a les classes; l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’EP anirà cap a les classes respectives i l’alumnat de 5è i 6è d’EP anirà al pati vell.  

 

Permanència tardes

L'escola ofereix un servei de permanència de 17:00h a 18:00h per als i les alumnes d'I3 a 2n d'EP. L'Àngels i la Chus són les monitores encarregades. Els infants romandran amb elles a la sala de psicomotricitat realitzant jocs varis.

Recollida: 
Abans de les 18:00h: Cal trucar al timbre de la sala de psicomotricitat.  
Després de les 18:00h: Biblioteca del col·legi (edifici vell)

Més informació

Si voleu més informació i/o subscriure-us a un d'aquests dos serveis, només cal que passeu per Administració.