Els infants aprenen principalment a través del moviment

Estimulem la coordinació psicomotriu dels infants per afavorir la seva integració i autonomia personal mitjançant el joc, la imaginació i el moviment.

La psicomotricitat és clau per al desenvolupament motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu dels infants.