Metodologia plural

Oferim experiències d'aprenentatge que afavoreixen diferents coneixements i habilitats, adaptant-nos a la diversitat de l'alumnat.

Al Claret oferim diferents metodologies perquè no tots els nens i les nenes aprenen de la mateixa manera i perquè quan surtin de l’escola volem tenir nois/es que experimentin, treballin en grups i es facin preguntes… però també volem que sàpiguen memoritzar i agafar apunts.

A l'etapa 3-7 (P3, P4, P5, 1r i 2n de Primària) planifiquem experiències d'aprenentatge que afavoreixin diferents coneixements i habilitats. A partir de l'experimentació els infants observen, manipulen i extreuen informació d'allò que els envolta, permetent així un aprenentatge més significatiu.

El vincle de confiança entre les famílies i l’equip docent afavoreix la implicació activa dels pares i mares en el procés d’aprenentatge.