Visita Supercomputador MareNostrum

4 d'octubre ESO

Els alumnes de 4t ESO que cursen la matèria de Tecnologia, el passat dilluns 2 d’octubre van realitzar una visita guiada a les instal·lacions del supercomputador MareNostrum, un dels més potents d’Europa i del món. Aquest supercomputador està al servei dels investigadors espanyols, i és una potentíssima eina a disposició de la recerca i innovació de les empreses espanyoles per ajudar-los en la seva competitivitat internacional.
 
Durant la visita, un investigador del centre els va mostrar les característiques més rellevants del supercomputador i els va explicar exemples molt diversos d’aplicacions actuals de la supercomputació en els camps de la recerca i del món empresarial.