Proves d'avaluació externa 4t ESO

7 de febrer ESO

La propera setmana, els dies 13 i 14 de febrer, els alumnes de 4rt d'ESO de tot Catalunya realitzaran una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes d'aquest curs han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que necessites, tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixes, expressar-te amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera, saber resoldre problemes matemàtics semblants als que has de resoldre a la teva vida quotidiana i buscar solucions a situacions diverses amb l’ús del coneixement científic i tecnològic.

Aquesta prova externa, que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres. Es realitza des de fa 8 anys i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

A continuació podeu descarregar-vos el full informatiu per als estudiants: