Proves Cangur

4 d'abril ESO

El passat 15 de març més de 250 alumnes de la nostra escola, de 3r, 4t d’ESO i 1r, 2n de Batxillerat, van participar en la prova Cangur de matemàtiques. Aquesta prova, organitzada per la SCM (Societat catalana de matemàtiques), té per objectiu acostar les matemàtiques als més joves i intentar despertar el seu interès. 

Aquesta competició es porta a terme anualment  i, segons l’opinió dels organitzadors, les competències que es posen a prova en el Cangur són una combinació entre la lògica i les matemàtiques, no únicament el coneixement de fórmules.

Podeu trobar més informació a Proves Cangur.