Pràctiques de laboratori

Batxillerat

Les pràctiques de laboratori ens serveixen per posar en pràctica allò que hem après a l'aula. A partir de l'experimentació despertem la curiositat i aconseguim un aprenentatge més significatiu. A més a més, aprenem a manipular els estris de laboratori amb destresa i seguretat.

Durant el curs s'aniran alternant les pràctiques de Química i Física amb les de Tecnologia, l'alumnat de 1r de Batxillerat les farà de gener a juny i el de 2n de Batxillerat d'octubre a febrer.

Aquesta setmana, els alumnes de 2n de Batxillerat que cursen Química han realitzat la següent pràctica: 

Reacció d’esterificació: obtenció d’acetat d’etil

  • Formació de l'èster a partir de l’àcid acetic i etanol utilitzant àcid sulfúric com a catalitzador de la reacció
  • Determinació de l’aigua de cristal·lització del sulfat de coure
  • Deshidratació del sulfat de coure per tal de determinar el nombre de mols d’aigua que conté la sal hidratada