El Mini Teacher i la Victoria, our new conversation assistant.

5 de desembre Col·legi

 

El Mini Teacher i la Victoria, la nostra auxiliar de conversa.

Comencem un altre any escolar a 'infantil' amb els nostres amics, la Kelly Kangaroo, el Flash Fox i el Bobby Bear que ens ajuden a aprendre anglès.

Una de les parts més emocionants de l'inici de la classe és qui serà el Mini Teacher. A P3, la teacher Anna ens fa seure a tots en un cercle i amb l'ajuda del "Magic finger" escull a un ajudant al ritme de "One potato two potato".

A P4 i P5 amb l' Elizabeth, fem el "Shuffle, Shuffle" i després endevinem qui serà l'escollit. Ara estem molt nerviosos perquè el Mini Teacher ens ha de preguntar: quin dia de la setmana és, quin temps fa, com ens sentim i si tothom ha vingut a l'escola.

Afortunadament tenim l'ajuda de la Victoria, la nostra auxiliar de conversa. Ella és d'Escòcia i ens ajuda a respondre totes aquestes preguntes correctament en anglès.


 

 

The Mini Teacher and Victoria, our new conversation assistant.

 

Yet another school year in ‘infantil’ with our friends, Kelly Kangaroo, Flash Fox and Bobby Bear who help us learn English.

One of the most exciting parts of the beginning of the class is who is going to be the Mini Teacher. In P3, Teacher Ana sits us all in a circle and waves the magic hand to the rythm of One potato two potato.

In P4 and P5 with Elizabeth, we do Shuffle,Shuffle and then guess who it’s going to be. Now we’re really nervous because the Mini Teacher has to ask us: what day of the week it is,what’s the weather like, how we’re feeling and if everybody has come to school.

Luckily we have Victoria, our new conversation assistant, from Scotland and she helps us to answer all these questions correctly in English.