Comunicat a la Comunitat Educativa del Col·legi claret

Col·legi

El Col·legi Claret, fent-nos ressò dels sentiments i de la pluralitat dels qui conformem la comunitat educativa, manifestem la nostra preocupació per les repercussions de la condemna coneguda ahir i  per la tristor de tantes i tantes persones que estan patint aquesta situació que és negativa per a tot el nostre país.

El Col·legi, que acull a totes les famílies que volen educar els seus fills i filles seguint el nostre Ideari i el Projecte Educatiu, sempre ha estat un espai de trobada i d’aprenentatge amb el diàleg i la paraula, amb la reflexió i el respecte a les persones.  Avui volem recordar el que van  expressar els Bisbes de Catalunya en la seva nota de maig de 2017: “Creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura”.

Volem que l’escola sigui la casa de tots:  una comunitat oberta, fraternal i lliure per construir un futur esperançador, obert a l’enriquidora pluralitat de la nostra societat.

Barcelona, 15 d’octubre de 2019,

Equip directiu