Aprenem a llegir i escriure de manera divertida!

La iniciació a la lectura i a l'escriptura és un món apassionant pels infants i per les famílies. Durant l'etapa de l'educació infantil els nens i nenes desperten el seu interès per poder escriure i entendre les lletres. 

El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura abarca tota l’Etapa 3-7. Des de P3 es treballen les habilitats comunicatives i lingüístiques donant gran importància al llenguatge oral. Es construeix a partir del què ja saben els nens des d’un enfocament global. Es facilita un ensenyament multisensorial, dedicant temps a la psicomotricitat des de l’estimulació primerenca, la psicomotricitat fina  i la grafomotricitat sempre tenint en compte la relació de la lectura amb l’escriptura.

Cal acompanyar a l’alumnat i a les famílies durant tot el procés. Setmanalment es realitza l’activitat dels padrins de lectura on l’alumnat de 6è d’EP acompanya als infants de P5 en el seu procés lector.

Totes les accions que es porten a terme a l’ Etapa afavoreixen l’aprenentatge lectoescriptor, i les pautes d’intervenció són majoritàriament preventives. El seguiment per part de la logopeda i de la psicopedagoga de l’Etapa orientant tant els docents com a les famílies. L’acompanyament de les  mestres de reforç, la proposta de treball en grup reduïts i el treball amb el projecte UBinding a 1r de Primària faciliten la detecció, la prevenció i  la intervenció (de mestres i famílies) per garantir les millores en l’aprenentatge de tots els nens i les nenes.