Els infants tenen dos referents essencials, els seus pares i mares i els seus mestres, per això creiem fonamental establir una complicitat i una comunicació constant des del primer dia. 

Les famílies acompanyen i recullen els infants a l'aula, moment en el què poden intercanviar inquietuds amb la persona tutora.

A més a més, al llarg del curs es realitzen entrevistes individuals i quatre reunions de grups classe amb les mestres tutores.