Experimentar per aprendre!

Mitjançant l'experimentació els infants observen, manipulen i extreuen informació d'allò que els envolta, permetent així un aprenentatge més significatiu.

A l'etapa 3-7 planifiquem experiències d'aprenentatge que afavoreixen diferents coneixements i habilitats. Escollim materials adequats que ofereixin experiències diverses i que permetin als infants reflexionar sobre allò que succeeix durant la pràctica.