Experimentem fora de l'aula

L'escola fomenta la participació en sortides i activitats per abordar els objectius establerts en el Projecte Educatiu. Donant la possibilitat a l'alumnat de viure experiències significatives i noves, apropant-los a entorns propers. Creant vincles amb el barri de Gràcia i altres territoris de Catalunya.

A més, durant l'Etapa 8-11 es realitzen diferents tallers a l'aula d'entitats educatives que promouen i consciencien sobre temes com l'educació sexual, l'assetjament, el ciberbullying, etc. Amb aquests tallers cerquem desenvolupar de manera íntegra el nostre alumnat, dotant-los d'eines i recursos per abordar situacions que es poden donar en el seu dia a dia.