Etapa Vuit-Onze

Normatives

ASSISTÈNCIA
- Per aconseguir un bon ritme de treball, és important l’assistència a classe i la puntualitat a l’hora d’entrar a l’escola. Cal arribar amb temps suficient a l’escola. L’hora d’entrada a l’escola és les 8’20. A les 8’30 es tancarà la porta de la classe i començarà l’acollida. L’alumne que arribi més tard de les 8’30 haurà d’entrar per la porta principal (c/Sicília).

- Notificar per escrit a l’agenda escolar tots els retards i les absències.

- Les classes disposen d’un telèfon que comunica amb porteria. Només en casos urgents es trucarà a l’aula ja que a les classes s’estan fent activitats que cal evitar interrompre en la mesura que sigui possible.


SORTIDES DE L’ESCOLA
- Si algun infant, per causes necessàries ha de sortir del col•legi en horari escolar, caldrà que ho comuniqueu a través d’una nota a l’agenda indicant a quina hora el vindreu a buscar.

- Caldrà avisar a porteria (Anna Ferrando) sempre que es vingui a recollir el/la nen/a.

- Per afavorir una major seguretat i netedat de l’escola, agrairíem que els nens berenessin fora d’aquesta.


SANITAT

- Els tutors han de conèixer totes les dades d’interès sobre la salut del nen o nena (al•lèrgies, crisis asmàtiques, malalties cròniques…).
Posteriorment es farà el traspàs d’informació pertinent a la resta de mestres.

- Si un alumne es troba malament a les hores de classe o menjador, s’avisarà els pares perquè vinguin a recollir-lo.

- No ha de venir a l'escola cap nen o nena que presenti febre, diarrea, vòmits, conjuntivitis...

- Si es dóna una afecció per paràsits (polls), l’alumne no pot assistir a l’escola fins que no s’hagi sotmès al tractament. Si els polls es detecten a l’escola, es trucarà per telèfon a la família perquè el vingui a recollir per tal de sotmetre’l al tractament.


MEDICAMENTS

- No es podrà administrar cap medicament sense l’autorització dels pares per escrit a l’agenda i la recepta del metge indicant el medicament i la dosi. Caldrà escriure el nom del nen i l’hora d’administració a l’envàs i adjuntar l’estri necessari per a la dosificació.


ALTRES ASPECTES D’INTERÈS

- Procurar que els nens i nenes vinguin a l’escola nets i vestits amb correcció adequada a la tasca a realitzar.

- L’escola fomenta l’esmorzar saludable. Per aquest motiu, cal que tots els dijous els nens i les nenes portin fruita per esmorzar.
Es pot acompanyar amb galetes, entrepà... si considereu que es quedarà amb gana.

- Per tal d’evitar conflictes a l’aula, pèrdues o desperfectes és important que els nens i les nenes no portin joguines, cromos, llaminadures... a l’escola.

- L’ús d’aparells electrònics (mòbils, Ipod, mp3...) a l’escola no està permès. En cas d’utilització l’aparell serà requisat fins que la família es posi en contacte amb el tutor o amb el Cap d’Estudis.

- No està permès repartir invitacions d’aniversari dins de l’escola.

- Cal marcar totes les peces de roba i altres estris que es puguin perdre o intercanviar involuntàriament.


En cas de pèrdua d’algun objecte personal podeu dirigir-vos a consergeria, on es dipositen els objectes que es van trobant a l’escola.

- Revisar l’agenda diàriament i fer-ne us com a vehicle de comunicació entre la família i l’escola.
Cal signar totes les notes que rebreu a l’agenda.

- No es poden fer fotos, vídeos... als nens i nenes durant les activitats escolars, tant dins com fora de l’escola.

- Cal interessar-se per les feines escolars i col•laborar en la planificació dels estudis.

- És convenient que el nen disposi d’un lloc adequat on realitzar els seus treballs escolars.