Etapa Vuit-Onze

L'etapa

 • Oferir als infants un model de mestre/a que els coneix, els comprèn, hi confia, els dóna seguretat i que respecta la seva individualitat i la seva diversitat.
 • Oferir als nostres infants un entorn agradable a on se sentin a gust amb ells mateixos i amb tots aquells que l’envolten.
 • Afavorir i potenciar la formació en valors i la maduració personal desenvolupant:
  • L’autonomia de treball
  • La capacitat d’esforç i d’autoexigència
  • La presa de decisions
  • L’autocrítica
  • La motivació enfront els diferents aprenentatges
  • El coneixement interior (dels propis sentiments, capacitats, limitacions...)
  •  ...
 • Adquirir una bona formació acadèmica:
  • Adquirint continguts
  • Desenvolupant competències
  • Respectant la diversitat
 • Establir amb les nostres famílies una relació basada en la col·laboració, la comunicació, la confiança i la transparència.

A continuació us podeu descarregar el fullet amb la informació general de l'etapa: