Currículum

L’etapa 3-7 inclou l'Educació Infantil i 1r i 2n d'Educació Primària. • DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES, acollida, hàbits, psicomotricitat, joc i moviment, natació i educació emocional.
 • DESCOBERTA DE L’ENTORN, bits i joc simbòlic.
 • COMUNICACIÓ I LLENGUATGES: bits i audició, llenguatge verbal, llengua estrangera (anglès), conte, llenguatge matemàtic, llenguatge audiovisual, llenguatge plàstic i llenguatge musical.

   

 • Llengua catalana.
 • Llengua castellana.
 • Llengua anglesa.
 • Matemàtiques.
 • Medi.
 • Educació Física.
 • Natació
 • Religió.
 • Educació artística: música i visual i plàstica