Aprenentatge vivencial

L'etapa 8-11 inclou els cursos de 3r a 6è de Primària. 

Durant aquesta etapa acompanyem els infants en el procés de creixement des de la infància fins a la preadolescència. Eduquem a l'alumnat com a protagonistes del seu propi aprenentatge perquè puguin donar respostes innovadores en aquesta societat de constant evolució.

Potenciem un aprenentatge significatiu, partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn.

Com treballem a la Primària?

La motivació, la base de tot aprenentatge!

Potenciem les habilitats i aptituds per desenvolupar les capacitats de tot l’alumnat

Més informació

Fomentem el treball en xarxa entre Escola - Família - PAS

Més informació

Valorem el creixement personal a través de la descoberta de les emocions

Més informació

Potenciem la formació en valors i la maduració personal

Promovem la formació integral de l’alumnat. Els i les preparem per descobrir la seva identitat i l’alegria de viure participant activament en la transformació i la millora de la societat.