L’infant com a protagonista

 

L’etapa 3-7 inclou l'Educació Infantil i 1r i 2n d'Educació Primària. 

Eduquem i estimulem els nostres infants en totes les dimensions de la seva persona. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal, partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn.

L’escola comunitat de creixement personal i social

Al Claret volem que els nens i nenes se sentin acollits en un entorn familiar i de confiança, per això comptem amb un equip de mestres que els acompanya, els comprèn, els dóna seguretat, respectant la seva individualitat i la seva diversitat. 

Utilitzem una pedagogia plural i realitzem activitats molt variades per tal que els infants es desenvolupin fomentant: l’adaptació, els hàbits, l’esforç, el joc, l’esperit crític, l’equilibri emocional i el treball en equip.


 

Potenciem un aprenentatge significatiu

Partim de l'experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn. 

 • Bosc sensorial

  Espai multisensorial per descobrir la tardor

Els nostres eixos d'acció

Utilitzem una pedagogia plural i realitzem activitats molt variades per tal que els infants es desenvolupin fomentant: l’adaptació, els hàbits, l’esforç, el joc, l’esperit crític, l’equilibri emocional i el treball en equip.

 • Objectius de l'etapa

  • Educar, estimular i desenvolupar als nens i nenes en totes les dimensions de la seva persona. 
    
  • Afavorir el creixement personal a través del treball del jo, potenciant la pròpia capacitat de conèixer els propis sentiments i la confiança en les seves possibilitats i limitacions.
    
  • Potenciar la vivència de l’escola com a quelcom positiu on l’infant es senti a gust amb ell mateix i amb tots aquells que l’envolten.
    
  • Estimular la motivació i la capacitat receptiva dels infants envers els diferents aprenentatges, donant-los l’oportunitat d’adquirir diferents estratègies per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta.
    
  • Concebre l’infant com a protagonista dels seus propis aprenentatges.
    
  • Potenciar un aprenentatge significatiu per tal que l'infant trobi un sentit a allò que fa i es mostri capaç de superar per ell mateix petites situacions i nous reptes.
 • Currículum

  Àrees d'Infantil

  • Descoberta d'un mateix i dels altres: acollida, hàbits, psicomotricitat, joc i moviment, natació i educació emocional.
    
  • Descoberta de l'entorn: bits i joc simbòlic.
    
  • Comunicació i llenguatges: bits i audició, llenguatge verbal, llengua estrangera (anglès), conte, llenguatge matemàtic, llenguatge audiovisual, llenguatge plàstic i llenguatge musical.


  Àrees de 1r i 2n EP

  • Llengua catalana.
  • Llengua castellana.
  • Llengua anglesa.
  • Matemàtiques.
  • Medi.
  • Educació Física.
  • Natació
  • Religió.
  • Educació artística: música i visual i plàstica
TESTIMONIS
 • El meu pas pel Claret m’ha aportat dos clars valors que aplico plenament en el dia a dia de la meva professió com a metge: l’altruisme, estima i ajuda als altres, i la voluntat de treball i esforç per fer bé les coses. Recordo un fragment del discurs de final de graduació de Batxillerat de la meva promoció que resumeix perfectament aquesta realitat: “...perquè el Claret ha estat molt més que una escola!
   

  Francesc Bas
  Metge de l'Hospital Universitari de Bellvitge
 • Els quatre anys transcorreguts a l’escola van tenir un profund efecte en un període molt important de la vida, en que els mestres em van ajudar a refermar les bases essencials de la meva personalitat i a adquirir valors fonamentals com constància, esforç, sacrifici, curiositat, ambició i amistat. Valors que han contribuït molt positivament al desenvolupament del meu trajecte personal i professional

  Ignasi Pardos
  Enginyer Aerospacial a l’Agència Espacial Europea