Projecte Educatiu

El projecte educatiu del Claret vol facilitar a l’alumnat uns recursos acadèmics i uns valors que li permetin ser una persona responsable, lliure, autònoma i equilibrada, capaç de construir i d’encarar el seu projecte personal de vida.

Prenent l’educació en el sentit més ampli de la paraula, plantegem aquests quatre àmbits:

 • APRENDRE A CONÈIXER:
  Adquirir eines per a comprendre i ser competent per a aprendre al llarg de tota la vida. El que s’anomena “Aprendre a aprendre” com un aprenentatge permanent.
 • APRENDRE A FER:
  Referit a actuar tant manualment com sobre l’entorn, a adquirir aquelles competències bàsiques per afrontar la vida creativament i desenvolupar la capacitat de resoldre problemes reals i impulsar transformacions alliberadores.
 • APRENDRE A CONVIURE:
  Per a participar i cooperar amb tothom, acollint i respectant les persones d’arreu del món.
 • APRENDRE A SER:
  És l’objectiu general de tot el procés educatiu: ser homes i dones nous. Inclou l’autonomia, la creativitat, l’equilibri, la responsabilitat i la dimensió trascendent de les persones.