JUMP Math

El Col·legi ha implantat en el curs 2017-18 un nou programa d’aprenentatge de matemàtiques, el JUMP Math©, que promou la compressió i la relació entre els conceptes matemàtics, fomentant l’entusiasme i la confiança dels alumnes.

JUMP Math© traça un itinerari d’aprenentatge que cobreix des-de educació infantil (P5) fins a segon de secundària (2n ESO). El nostre centre s’ha sumat a la metodologia amb els alumnes des de primer de primària fins a primer d’ESO, acompanyant el procés cognitiu amb l’estructura matemàtica del projecte.

John Mighton és doctor en matemàtiques i el creador del projecte. Mitjançant procediments  i recursos de la ciència cognitiva, la neurociència, les dinàmiques participatives, l’avaluació contínua i la divisió de les lliçons en petites unitats aconsegueix el desenvolupament de les competències de l’alumnat amb entusiasme. Les unitats van del concret a l‘abstracte, desenvolupant la pròpia estratègia de resolucions, el pensament crític, la iniciativa i l’autodirecció, la flexibilitat i adaptabilitat..., totes les habilitats que l’alumnat farà servir a la seva vida professional i personal.

JUMP Math© utilitza la ciència per entendre de quina manera s’aprèn millor. Així hem identificat aquestes 10 claus per millorar l’ensenyament de les matemàtiques i aconseguir vèncer les principals barreres en el seu aprenentatge.