Fundació Claret - Educació

Fundació Claret - Educació

Any rere any, a la reunió del Consell Escolar celebrada a l’inici de cada curs, a proposta del titular, es fa la rendició de comptes de les quantitats percebudes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un fet constatat per tots els assistents del Consell Escolar i reconegut per la mateixa Administració de l’Estat que l’aportació que rebem les escoles concertades no cobreix les despeses que genera el funcionament de l’escola.

Per aquesta raó es va crear la Fundació Privada Claret-Educació, entitat sense afany de lucre, amb l’objecte de contribuir a l’educació dels alumnes del Col·legi Claret; potenciar la qualitat de l’ensenyament; promoure la formació i el reciclatge professional del seu personal; fomentar activitats adreçades a la comunitat educativa.

Aquesta Fundació està subjecta a la llei catalana de fundacions privades, i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el nº 1707, amb data de 22 d’octubre de 2002. 

La Fundació Claret-Educació ofereix a la institució del Col·legi Claret els recursos necessaris per dur a terme el seu projecte educatiu.

Per tal de facilitar el coneixement de les aportacions i les despeses de l’any 2017 us donem aquesta informació extreta de la rendició de comptes feta al Registre de Fundacions:

Cangurs Educació Infantil: 50.146,69 €
Altres Despeses Personal: 16.232,45 €
Ajuts Formació Professionals: 14.657,51 €
Ajuts Publicacions Escola: 25.010,15 €
Ajuts Millores Escola (obres, manteniment...): 263.523,21 €
Ajuts Immobilitzat (mobiliari, informàtica...): 122.429,99 €

Només em resta donar-vos les gràcies perquè amb el vostre ajut és possible continuar aquesta tasca educativa que està totalment orientada a la formació integral dels vostres fills i filles, alumnes nostres.

Atentament,

Josep Sanz