Equipaments

1. Aules

Totes les aules de l’escola estan equipades amb pissarra digital, projector i ordinador, així com d’aire condicionat i calefacció. Cada etapa disposa d’aules de suport, per tal d’afavorir els desdoblaments amb l’alumnat i atendre la diversitat adequadament.

 
 

2. Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació

L’escola ha apostat per la posada en marxa d’una xarxa Wi-Fi que abasta tots els espais, per tal d’afavorir el treball individual amb ordinadors, tant de l’alumnat com de l’equip docent. Per a aquelles activitats didàctiques que ho requereixen, es disposa de dues Aules Multimèdia, equipades amb pissarra digital, projector i ordinador, i 30 ordinadors, permetent el treball individual amb l’alumnat. Les activitats pròpies de l’àrea d’Informàtica es realitzen a les dues aules d’Informàtica, dotades cadascuna d’elles amb 20 ordinadors.

  

 

3. Laboratoris i aules especialitzades

Com una eina més en els aprenentatges específics, l’escola utilitza el Laboratori de Química, el Laboratori de Biologia, el Laboratori de Física i el Taller de Tecnologia, convenientment equipats. Les matèries relacionades amb el Dibuix Tècnic es realitzen a una aula específica, amb taules més grans i adients per al desenvolupament de l’àrea. Les activitats on es treballa l’Autocad es duen a terme a l’aula específica d’informàtica. Per a l’etapa d’Educació Infantil, es fa servir l’Aula de Psicomotricitat de 120 m2 per desenvolupar la motricitat i la integració viso-motora.


  

4. Educació Física

Molt important per al desenvolupament integral de l’alumnat és l’Educació Física i el domini bàsic del medi aquàtic. El lloc on es realitzen aquestes activitats són les pistes i la piscina de l’Esportiu Claret.

   
 

5. Biblioteca

Com un espai que facilita l’estudi, el treball en equip, i l’interès per la lectura fins i tot en els més petits, tenim la Biblioteca incorporada en el context escolar i que resta oberta cada dia fins a les 19:00 hores.

   
 

6. Interioritat i espiritualitat

Una tasca primordial de l’escola és ajudar l’alumnat en la recerca de la seva interioritat i en el desenvolupament de la seva intel·ligència emocional i espiritual. Tenim tres espais que faciliten el trobament personal, la integració del grup i l’inici a la pregària.

 
 

7. Cuina i menjadors


El Col·legi disposa de cuina pròpia on s’elabora cada dia el menjar de l’escola, tot seguint unes pautes dietètiques. El dinar es serveix en tres menjadors independents.

 

 

8. Esbarjo i esports

Els esbarjos es realitzen en els quatre patis que ofereix l’escola, tenint molt en compte l’edat i els horaris de cada secció. Fora de l’horari escolar els patis es fan servir per a les activitats extraescolars dels diferents esports.