Equip directiu

Titular del centre
Josep Sanz: titular@claretbarcelona.cat

Director
Vicenç Barceló: director@claretbarcelona.cat

Cap d'administració
Jordi Canal: adminstracio@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Etapa 3-7
Elena Martínez: infantil@claretbarcelona.cat

Cap d’Estudis Etapa 8-11
Marga Carreras: primaria@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Secundària
Robert Vilella: eso@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Batxillerat
Judith Pla: batxillerat@claretbarcelona.cat

Cap d'animació Pastoral
Joan Verdés: pastoral@claretbarcelona.cat