Departament d'animació pastoral

Claretians

Josep Sanz
Shinto Thomas
Benjitu Bareto

Etapa 3-7

Maria Ribas
Encarna Jutglà

Etapa 8-11

Marta Canals

Secundària

Xavier Padrissa

Cap del departament

Joan Verdés