Departament d'animació pastoral

Claretians

Josep Sanz
Shinto Thomas
Benjitu Bareto

Etapa 3-7

Maria Ribas
Eva Egea

 

Etapa 8-11

Marta Canals
Encarna Jutglà
Irene Cid

 

Secundària

Diana Escudero
Oriol Ràfols

Cap del departament

Joan Verdés