Consell Escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Director
Vicenç Barceló Cabañeros

Representants de la titularitat:
1. Josep Sanz Vela
2. Shinto Thomas Pullikatil

Representants dels professors:
1. Roser Ferrer Puigdomènech
2. Judith Pla Franquet
3. Guillem Feito Sabatés
4. Sílvia López Martínez
Suplent: Elena Martínez López

Representants dels pares i mares d'alumnes:
1. Ricardo Blasco Fuente
2. Elisabet Gómez Quesada
3. Montserrat Ermi i Rosell
4. Anna Quintana Compte
Suplent: Albert Huguet Pàmies 

Representants dels alumnes:
1. ​Maria Vidal Martínez
2. Nerea Molina Esteve
Suplent: Alice Guisset Bettens

Representant del personal d'administració i serveis:
1. Anna Ferrando Bramona
Suplent: Miguel A. Sánchez Martín