Batxillerat Dual Diploma

L’escola ofereix un programa extraescolar que permet la Doble titulació del Batxillerat estatal i nord-americà. Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes podran estar matriculats a l’escola i, simultàniament, en un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora. Això és possible a través de la col·laboració amb Academica Corporation, institució escolar i educativa nord-americana que compta amb més de 150 escoles als Estats Units.

Els estudis es realitzen íntegrament online i corresponen a 6 crèdits nord-americans que juntament amb la convalidació dels seus estudis a l’escola, els permet aconseguir la Doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà, i els possibilita cursar els estudis universitaris als Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que aporta el Batxillerat Dual Internacional als alumnes i s’estructura entorn 3 eixos principals:

  • Immersió lingüística en anglès dins un entorn d’aprenentatge i comunicació tant oral com escrita.
  • Aprenentatge digital online a través d’ eines de comunicació integrades en una plataforma digital pròpia amb professors nadius.
  • Competències personals i d’aprenentatge a través de l’esforç, la responsabilitat, la gestió de tasques i l’autonomia.

El Batxillerat dual es pot cursar en 2, 3 o 4 anys, distribuint la càrrega lectiva en funció de la durada. Per aquest motiu, els alumnes de l’escola que el proper curs escolar 2018-2019 siguin alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, poden acollir-se al programa. Si voleu inscriure al vostre fill o filla podeu trobar més informació a les instruccions per matriculació.

La coordinadora del projecte és l'Elizabeth Lynch. Podeu contactar amb ella per qualsevol dubte al seguent correu electrònic: elizabeth.lynch@claretbarcelona.cat o trucant a la consergeria del col·legi i concertar una entrevista amb ella.

Hi podeu descarregar les condicions econòmiques de la doble titulació.