AMCO

El curs 2016-17 vam engegar la implantació del programa AMCO a la nostra escola. 

El programa AMCO té com a objectiu l’aprenentatge de l’anglès des del seu ús quotidià i com una eina de comunicació des del primer dia, com si fos una llengua materna. L’ús progressiu i fluid de la llengua i el seu aprenentatge, potencia que tot l'alumnat en faci un ús habitual, i així, s'aconsegueix que l'aprenentatge tingui una aplicació immediata en el dia a dia de l'alumne. D’aquesta manera la consolidació de la llengua anglesa és molt més ferma. 

 

El mètode AMCO potencia sobretot les competències comunicatives: l’exposició oral, l’escriptura i la comprensió tant oral com escrita. L’objectiu final és facilitar que l’alumnat que acabi 2n de Batxillerat estigui en condicions d’obtenir el nivell B2 del marc de referència europeu. 

 

Aquest mètode s’ha demostrat útil tant per als més petits com per als més grans i s’emmarca en el procés de consolidació de l’aprenentatge de la llengua anglesa que des de fa anys venim potenciant:

 

  • S’han augmentat hores setmanals d’anglès en tots els cursos que ha estat possible.
  • S’imparteix l’educació visual i plàstica des de 1r fins a 4t d’EP en anglès.
  • S’ha facilitat la possibilitat de formació de tots els docents de l’escola en la llengua anglesa.
  • S’ha facilitat la introducció dels auxiliars de conversa en tots els cursos de l’escola per tal de potenciar la parla, la conversa i les habilitats comunicatives que tota llengua ha d’aportar.
  • S’ofereix la possibilitat que els alumnes cursin un batxillerat dual que implica una doble titulació tant americana com estatal.  

 

Per validar la correcta implantació i desenvolupament  del mètode estem en contacte constant amb els assessors d’AMCO, que fan un seguiment de la metodologia i dels docents.

 

Podeu trobar més informació a la pàgina Web d' AMCO i aquí trobareu l'accés al llibre digital.