Reptes, valors i emocions

Al Claret proposem un projecte educatiu dinamitzador, on l'alumnat gaudeixi d'un aprenentatge que li permeti desenvolupar les seves potencialitats i competències per a la vida.

Volem facilitar a l’alumnat uns recursos acadèmics i uns valors que li permetin ser una persona responsable, lliure, autònoma i equilibrada, capaç de construir i d’encarar el seu projecte personal de vida.

Prenent l’educació en el sentit més ampli de la paraula, plantegem aquests quatre àmbits:

  • Aprendre a conèixer
  • Aprendre a fer
  • Aprendre a conviure
  • Aprendre a ser

     

Conèixer, crèixer i aprendre

Volem una escola on tot l'alumnat pugui desenvolupar les seves qualitats personals per produir canvis en l'entorn i millorar la societat. 

En els darrers anys hem implementat mètodes d’innovació pedagògica adreçats a desenvolupar les competències que l’alumnat necessita per al seu èxit personal, acadèmic i professional.

Eixos projecte educatiu