COL·LEGI

Trobada coordinadors/res de Pastoral Sanctus Paulus

El dia 5 de març es van trobar els coordinadors de pastoral dels col·legis de la nostra província de Sanctus Paulus.

La trobada va tenir lloc a Larraona (Navarra) i hi van participar la Montse March de Valls, en Joan Verdés de Barcelona, el Roberto Cillero de Larraona i l’Eduardo Madrazo d’Askarta.

L’objectiu principal d’aquesta trobada va ser treballar junts/es el projecte pastoral en els quatre col·legis. La intenció és crear un marc comú i créixer com un “nosaltres provincial”.

També hi va haver moments per compartir el que s’està treballant a cada col·legi: oració-celebració, diàleg fe-cultura, solidaritat-compromís, iniciació cristiana.  

També hi va haver estones per celebrar junts la nostra fe a la capella de la comunitat claretiana.