ETAPA 3-7

El pati, una oportunitat per aprendre!

El joc ajuda als infants a conèixer l'espai, els companys/es, les mestres, les rutines, etc. L'esbarjo és essencial pel desenvolupament dels nens i les nenes.

Per què és tan important l’estona de pati?

Perquè és un espai educatiu molt enriquidor. El joc és un element essencial pel desenvolupament dels infants. Representa un mitjà de relació i intercanvi amb el món que l’envolta. Els nens i nenes desenvolupen determinades habilitats socials com l’afectivitat i l’empatia necessàries per a una correcta interacció amb els altres. Així com desenvolupen la imaginació i la creativitat.

Què aprèn l’alumnat al pati?

És un espai d’interacció on són autònoms/es i independents/tes i aprenen a: relacionar-se, dialogar, compartir, resoldre conflictes, conviure, treballar en equip, saber guanyar i perdre, respectar les normes del joc, cuidar el material i saber compartir i cooperar, entre d’altres.

Com podem enriquir aquest espai?

Amb esbarjos educatius. Des de l’escola, oferim a l’alumnat un gran ventall de jocs dirigits on pretenem transmetre els valors del nostre projecte educatiu:

✅ Aprendre a conèixer
✅ Aprendre a fer
✅ Aprendre a conviure
✅ Aprendre a ser