Una delegació de docents de Corea visita la nostra escola

24 de gener Col·legi

El 17 de gener una delegació de docents de Corea del Sud va visitar la nostra escola. El motiu de la visita era conèixer el know-how del col·legi Claret de Barcelona.

Corea del Sud és dels països capdavanters en els resultats de totes les competències avaluades a les darreres proves PISA. El seu model educatiu té com a pilar una alta dedicació horària extraescolar de l'alumnat, per obtenir uns bons resultats.
 
Els docents coreans van estar especialment interessats en l'acompanyament de l'alumnat al centre i els diferents tipus de mesures de suport individuals i col·lectives per atendre la diversitat. Aquestes mesures donen com a resultat percentatges d'aprovats de més del 90% en tots els cursos de l'escola de manera sostinguda.
 
Com a escola vam trasnmetre'ls les activitats de retorn a la comunitat que realitzem amb alumnes i famílies, que ens fa estar implicats en el barri i que l'escola té com a pilar, així com les accions d'atenció i proximitat amb les famílies. 

També vam intercanviar punts de vista respecte l'acompanyament i el recolzament a l'alumnat i les famílies en el procés d'orientació i la tria d'estudis, així com la comparativa de les titulacions amb més demanda d'un i altre continent.
 
Estem molts contents d'aquesta visita i esperem seguir col·laborant en un futur.