Projecte Steam for Health

Batxillerat

El nostre estil de vida i la nostra alimentació es relacionen directament amb la nostra salut. El nombre de persones amb obesitat ha augmentat dràsticament en les últimes dècades. 
 
Qui és el responsable de revertir aquesta tendència? Creieu que depèn dels consumidors canviar els seus patrons d'alimentació i estil de vida, o és responsabilitat dels governs dur a terme accions per millorar la salut pública? 
 
Els alumnes de 1r de batxillerat realitzen un joc de debat per triar de manera raonada una d’entre les quatre opcions polítiques que s’ofereixen sobre el repte de l’alimentació. 
 
Els jugadors comparteixen els seus punts de vista i duen a terme un debat seguint les regles establertes. El joc permet als jugadors familiaritzar-se amb una tema, abordar-lo des de diferents perspectives i formar-se o aclarir la seva pròpia opinió.