Office 365 online per secundària

25 de gener ESO

Des d'aquesta setmana, l'alumnat d'ESO i Batxillerat de l'escola disposen de l’entorn Office 365 online. Aquesta plataforma els permet utilitzar totes les eines i aplicacions relacionades amb aquest entorn, així com totes les possibilitats que ofereix el núvol OneDrive.  

Les utilitats més conegudes de l’entorn Office365 són el Word com a editor de textos, l’Excel com a full de càlcul i el Power Point com a presentador de diapositives i suport de presentacions.

Però sobretot, volem destacar que aquest entorn els permetrà disposar d’eines per facilitar el treball col·laboratiu i la gestió d’un calendari propi.

Per accedir-hi, l’alumne ha d'entrar a Educamos amb el seu usuari, i en el menú esquerre de la pantalla principal hi trobarà l’accés al seu espai virtual i a l’entorn d’Office 365.

Estem segurs que aquestes eines són un pas endavant per millorar l’autonomia, l’aprofitament dels aprenentatges i les competències digitals del nostre alumnat.