Nou Projecte Educatiu de Centre

Col·legi

Al llarg del curs passat vam redefinir el Projecte Educatiu de la nostra escola per tal d'adaptar-lo a les noves necessitats educatives i als avenços del nostre entorn. El Projecte Educatiu ha de ser un document viu, fruit de la interacció de tota la comunitat educativa i capaç d'actualitzar-se periòdicament. 

La seva renovació ha estat una feina molt laboriosa però molt gratificant. En la seva elaboració s’ha intentat assolir el màxim possible de participació de tots els membres del claustre. Finalment, gràcies a un treball d'anàlisi i reflexió hem pogut obtenir un document capaç d'expressar allò que ens identifica i dóna sentit en el nostre dia a dia.   

En ell s'hi defineix la nostra identitat, el nostre ideari, el caràcter propi així com el perfil de l'alumne. També posem èmfasi en la innovació i excel·lència educativa que caracteritza al nostre projecte pedagògic.

A continuació us podeu descarregar el Projecte Educatiu: