Ja podeu consultar la Programació General Anual 2019-20 i la Memòria Anual 2018-19

Col·legi

Com cada any, a principi de curs es redacta la Memòria anual del curs anterior i la Programació General del curs actual. Ja podeu consultar ambdós documents a l'apartat Qui som de la nostra web i en els següents enllaços:

  • Programació General Anual, curs 2019-20: en aquest document hi trobareu un recull de les prioritats, de les activitats i del funcionament del Col·legi Claret per aquest curs 2019-20.
  • Memòria Anual, curs 2018-19: en aquest document hi trobareu l'avaluació de l'assoliment dels objectius que es van preveure a la programació general anual del curs passat, d'acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d'avaluació definits en el projecte educatiu del nostre centre.