Ja estan aquí les auxiliars de conversa!

Col·legi

El passat 1 d'octubre, van arribar a l'escola les quatre noies que ens acompanyaran al llarg d'aquest curs com a auxiliars de conversa de llengua anglesa. Elles són: la Celyn, la Nicola, la Hanna i la Melissa, totes elles del Regne Unit. Benvingudes! 
 
El Programa d’Auxiliars de Conversa forma part del projecte d'innovació de llengües estrangeres que duem a terme a l'escola des de fa 9 anys i ens permet disposar de joves nadius d’un país de parla anglesa donant suport a les classes d’anglès de tots els cicles. La Celyn estarà a l'etapa d'ESO, la Nicola a l'etapa 8-11, la Hanna a l'etapa 3-7 i la Melissa a Batxillerat. Totes col·laboraran en el nostre dia a dia augmentant la incidència en la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula, petites lectures; col·laborant en l'elaboració de materials i estimulant la competència comunicativa amb la seva presència activa i donant un cop de mà a l'alumnat a l'hora de preparar exposicions i interaccions orals.