Hooke entra al laboratori del Claret

7 de desembre ESO

Durant el primer trimestre els alumnes de Física i Química de 4t d’ESO han destinat dues sessions a fer recerca científica a l’aula polivalent de l’escola.

Amb els conceptes teòrics apresos prèviament a classe, els nostres alumnes han investigat les característiques del moviment d'una bola quan es deixa caure per un pla inclinat. Posteriorment, han verificat que aquest moviment es tracta d’un moviment uniformement accelerat. Per a realitzar aquesta pràctica científica van haver de prendre mesures, confeccionar taules de dades i gràfiques.

Aquest segon trimestre l’hem iniciat amb un altra pràctica científica que consisteix a comprovar la Llei de Hooke mitjançant una molla per determinar-ne la seva constant elasticitat.

Aquest treball al laboratori permet als alumnes aplicar el mètode científic i alhora aprendre física d’una manera divertida, dinàmica i, sobretot, compartida amb la resta de companys.