Fem diseccions a medi

Etapa 8-11

Partint del principi que diu que el que millor s’aprén és el que es fa, es toca i es manipula, a medi considerem fonamental la implicació dels alumnes en els diferents tallers i activitats que es fan per consolidar i interioritzar els seus aprenentatges.

A l’àrea de Medi Natural, els grups de 5è, hem fet la dissecció d’un cor de porc i d’un pulmó de xai. Després d’haver treballat a classe la funció de nutrició, i saber la teoria del que anàvem a fer, hem anat als laboratoris de l’escola, ens hem posat les bates (no fos cas que ens taquéssim!) i hem fet l’estudi al natural de les parts que ja havíem vist en diferents llibres i webs.

Al principi, alguns alumnes pensaven que no serien capaços de tocar ni tallar, però al final, tots i totes hem posat les mans per veure com eren aquests famosos órgans per dins i per fora.

Una experiència molt interessant!