Examen acreditació anglès Trinity College London

Batxillerat

El proper dissabte 25 de maig, alguns alumnes de Secundària del Claret realitzaran les primeres proves per obtenir l'acreditació del seu nivell d'anglès a través del Trinity College London.

L'examen es realitzarà a l'escola i en aquesta primera jornada l'alumnat farà les proves de Reading i Writing. Aquesta part de la prova tindrà una durada aproximada de tres hores. La segona part de l'examen es realitzarà el 20 de juny, que constarà de les proves de Speaking i Listening.  

Aquesta acreditació es realitza dins el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. El Marc Europeu és una guia per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d'Europa. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l'equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies, i afavorint la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafolis lingüístic que resumeix el domini de cada idioma. El Consell d'Europa en recomana el seu ús als països membres des del 2001.