Com creixen les plantes?

Etapa 8-11

La ciència avança a mesura que els científics es fan preguntes i intenten buscar respostes vàlides a aquestes mateixes qüestions. De vegades el treball científic queda molt allunyat de les nostres vides.

Cal familiaritzar als nens, ja de petits amb les característiques, la metodologia i les eines del treball científic. Promoure la creativitat i la capacitat de resoldre interrogants i reptes, és fonamental per al creixement integral dels alumnes.

A 3r d’EP estem estudiant les plantes. Com creixen?, què necessiten per viure?, què el fa créixer més o menys?, etc. Són les preguntes que ens hem fet i que pretenem trobar resposta. 

Hem creat unes hipòtesis de treball de com poden créixer si retirem alguna de les seves condicions per viure: 
  • Amb i sense llum amb cotó i terra
  • Amb i sense aigua amb cotó i terra
  • Amb i sense aire amb cotó i terra..
Cada setmana estem observant l’evolució de totes elles. La pràctica finalitzarà amb la revisió de les hipòtesis i creant una conclusió entre tots.