Assemblea general Ampa: 22 d'octubre

Ampa

L'Ampa del Col·legi Claret convoca a totes les famílies a l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Claret de Barcelona, que es celebrarà:

  • Data: dimarts, 22 d'octubre de 2019
  • Lloc: Auditori del Col·legi (accés pel carrer Sicília, 333)
  • Hora d'inici: convocatòria única 19.30 hores
 
Amb el següent ordre del dia: 
 
19.30 – 19.35 Presentació de l'Assemblea General Ordinària.
19.35 – 19.45 Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior.
19.45 – 20.00 Presentació de la Memòria anual de l'AMPA 2018-2019.
20.00 – 20.15 Aprovació dels comptes del curs 2018-2019 (Document: Comptes AMPA 2018-2019)
20.15 – 20.30 Ratificació de delegats i vocals de curs 2019-2020. Presentació de calendari de reunions mensuals.
20.30 – 20.50 Presentació de pressupost de l'AMPA curs 2019-2020. Proposta de dipòsits.
20.50 – 21.10 Presentació i propostes per a projectes transversals.
21.10 – 21.30 Aprovació pressupost de l'AMPA curs 2019-2020.