Acreditació de llengües estrangeres al Claret

Col·legi

Ahir a la tarda es va realitzar una sessió informativa sobre l'acreditació de llengües estrangeres a la nostra escola.

Tots els membres de la nostra comunitat educativa: alumnes, famílies i personal, tenen la possibilitat d'obtenir una acreditació en anglès i/o francès realitzant uns examens de caràcter oficial des de l'escola mateix. Pel que fa a l'anglès, son els exàmens del Trinity College London, i pel que fa al francès, son els exàmens del DELF. Durant la sessió d'ahir, els docents responsables d'aquestes acreditacions van explicar la vàlua i el funcionament dels exàmens, així com els diferents nivells que es poden acreditar, que són 5: des de l’A2 fins al C2 d’acord amb el Marc Comú de Referència per a les llengües. En el següent enllaç podeu consultar la presentació que es va projectar:

Després de la presentació, ahir també es va dur a terme l’acte d’entrega dels certificats que es van obtenir el curs passat, tant dels alumnes de francès com dels alumnes d’anglès.

Si teniu qualsevol dubte sobre el funcionament de les acreditacions, podeu posar-vos en contacte amb els responsables de cada llengua:

Us animem aprofitar aquesta oportunitat per reconèixer i treure més profit dels vostres coneixements d'anglès i francés.