Memòria escolar

Cada any tots els alumnes del Col·legi Claret, pocs dies abans del dia 24 d'octubre (dia del naixement del Pare Claret i festa grossa a l'escola), reben la memòria escolar del curs anterior.

La memòria escolar és un recull exhaustiu i bàsicament fotogràfic de totes les persones que formen la Comunitat Educativa del Col·legi Claret i de les activitats realitzades durant tot l'any.