Futurs alumnes d'infantil


 

Al Col·legi Claret oferim 100 places per cursar P3 el curs 2019-20. 

PREGUNTES FREQÜENTS INFANTIL

A continuació trobareu les respostes a aquelles preguntes més freqüents sobre la preinscripció i les característiques principals de l’etapa. 

1. Tothom que ho demana obté plaça a P3?
En els darrers cursos, gairebé la totalitat de les famílies que han fet el procés de preinscripció han obtingut plaça en el nostre centre.

2. S’ofereixen places per a P4 i P5?
Només en el cas que es produeixin places vacants. Per a més informació podeu enviar-nos un correu a secretaria@claretbarcelona.cat o bé trucar-nos al telèfon 93.208.18.30.

3. Quins passos he de seguir per preinscriure el meu fill o filla?
És el Departament d’Ensenyament qui marca el calendari i el procés de preinscripció. El que fa referència al curs vinent, encara no ha estat publicat. Quan es publiqui trobareu la informació a la pàgina web del col·legi: www.claretbarcelona.cat. Les famílies interessades, haureu de seguir les instruccions que es determinaran en aquest procés de preinscripció.

4. Què és l’Etapa “TRES-SET”?
Un dels objectius del Pla estratègic del Col·legi Claret 2010-2015 era la reestructuració de l’Educació Infantil i Primària i dividir aquestes etapes a nivell intern en dues etapes noves:
L’etapa “Tres-Set” inclou l’educació infantil, primer i segon d’educació primària.
L’etapa “Vuit-Onze” inclou tercer, quart, cinquè i sisè d’educació primària.

Vegeu més informació a la nostra web.

5. Quin és l’horari de les classes?
Al matí les classes comencen a les 8:30h i finalitzen a les 12:30h. A la tarda comencen a les 15:00h i finalitzen a les 17:00h.

6. Quants alumnes hi ha per aula?
Tal com indica la normativa dictada pel Departament d’Ensenyament, la ràtio és de 25 alumnes per aula.

7. Quines activitats complementàries es realitzen dins l’horari escolar? Qui les imparteix?
A la setmana es realitzen 5 hores complementàries distribuïdes de la següent manera: 3 hores d’anglès, 1 hora de música i 1 hora de natació. Les classes són impartides per especialistes en cadascuna de les àrees.

8. A més dels aprenentatges curriculars, quins altres àmbits es desenvolupen?
L’objectiu és educar, estimular i desenvolupar al nostre alumnat en totes les dimensions de la seva persona. Es porten a terme, diferents projectes i metodologies:
• Educació Emocional.
• Interioritat.
• Estimulació primerenca.
• Psicomotricitat.
• Treball per projectes.

9. Com s’atenen els nens i nenes que presenten dificultats d’aprenentatge?
A totes les aules s’està molt atent a la detecció i possibles necessitats educatives específiques, per poder fer les intervencions necessàries. És per aquest motiu que a l’escola hi ha un projecte d’atenció a la diversitat que atén a l’alumnat que ho necessita amb un mestre de suport. Comptem també amb una psicopedagoga i una logopeda.

10. Quins serveis s’ofereixen?
El Col·legi disposa de:
• Servei de permanència de 7.45h a 8.30h per acollir l’alumnat abans de l’inici de les classes i de 17.00 a 19.00 després de finalitzar-les.
• Departament d’orientació psicopedagògica i de logopèdia.
• Biblioteca. Al servei de l’alumnat de 8.30h a 12.30h i de 16.00h a 19.00h (divendres de 15.00h a 19.00h). De 17.00h a 19.00h està també al servei de les famílies.
• Servei de menjador de 12.30h a 15.00h.

11. On es prepara el menjar? Amb qui estan els nens al migdia? On mengen?
El menjar s’elabora a la cuina pròpia que disposa el col·legi. L’alumnat d’Infantil, acompanyat per monitores formades en l’educació del lleure, mengen en un menjador especialment dissenyat pels nens i nenes d’aquesta edat. A més, es fomenta el treball tant d’hàbits alimentaris com d’hàbits d’higiene. Es té una cura especial en tots aquells nens i nenes que presenten alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, dissenyant menús especials per a ells. Es fa un seguiment diari a través de l’agenda de l’alumne.

12. Poden fer migdiada?
L’alumnat de P3 té la possibilitat de realitzar, després de dinar i abans de l’inici de les classes de la tarda, una estona de descans i migdiada. Acompanyats per una monitora, dormen a la sala de psicomotricitat.

13. S’ofereixen activitats extraescolars?
Hi ha la possibilitat, en horari de migdia o a l’acabar les classes a la tarda, de realitzar diferents activitats extraescolars tant de l’àmbit cultural com de l’àmbit esportiu.

14. I les famílies com participem?
El repte d’educar als nostres alumnes, els vostres fills, necessita el treball conjunt, la coresponsabilitat, la implicació i la confiança tant de les famílies com de l’escola:
• Cada matí i cada tarda, acompanyareu o recollireu al vostre fill a l’aula.
• Reunions tant individuals com de grup amb la persona tutora.
• Celebracions escolars.
• FEAC, trobades per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i mares i els mestres.
• AMPA.
Entenem l’escola com una comunitat d’aprenentatge.

15. Què podem fer si volem tenir més informació?
Si teniu més inquietuds o dubtes, o simplement voleu conèixer altres aspectes de la nostra escola, no ho dubteu i poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Si voleu conèixer més detalls sobre l’Etapa “TRES-SET” visiteu l’apartat corresponent a aquesta etapa a la nostra web:

Us compartim uns vídeos del nostre dia a dia