Futurs alumnes d'ESO

Pel curs 2019-20:

  • A 1r, 2n i 3r d'ESO no s'ofertaran places de nova inscripció.
  • Per a 4t d'ESO, consulteu a Secretaria la disponibiltat de noves places (info@claretbarcelona.cat).

 

De cara a Batxillerat consulteu l'apartat: futurs alumnes de Batxillerat.